Tabela nr 11/C/NBP/2004 z dnia 2004-01-15 obowiązująca od dnia 2004-01-16

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,86732,9253
Czechy2131 CZK0,14390,1469
Dania7921 DKK0,63010,6429
Estonia2331 EEK0,30000,3060
Japonia784100 JPY3,50733,5781
Kanada7881 CAD2,86952,9275
Norwegia7961 NOK0,54620,5572
Szwajcaria7971 CHF3,00123,0618
Szwecja7981 SEK0,51130,5217
UGW9781 EUR4,69354,7883
USA7871 USD3,72073,7959
Węgry207100 HUF1,75451,7899
Wielka Brytania7891 GBP6,78456,9215
MFW (SDR)8611 XDR5,53045,6422