Tabela nr 116/2017/BGK z dnia 2017-06-16 obowiązująca od dnia 2017-06-19

KrajSymbol walutyNazwa walutyKurs średniKurs kupnaKurs sprzedaży
Kraje byłej RWPG1011 rb. transf.0,21000,20900,2110
Albania3151 rb. clear. (Albania)0,21000,20900,2110
KRL-D3191 rb. clear. (KRL-D)0,21000,20900,2110
Pozostałe *)1 USD clear.3,77493,75603,7938

*) Obowiązuje w rozliczeniach clearingowych z Irakiem (545), Syrią (563), Tunezją (564).