Tabela nr 12/C/NBP/2003 z dnia 2003-01-16 obowiązująca od dnia 2003-01-17

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,20352,2481
Czechy2131 CZK0,12650,1291
Dania7921 DKK0,53470,5455
Estonia2331 EEK0,25410,2593
Japonia784100 JPY3,18653,2509
Kanada7881 CAD2,44652,4959
Norwegia7961 NOK0,54700,5580
Szwajcaria7971 CHF2,71752,7725
Szwecja7981 SEK0,43210,4409
UGW9781 EUR3,97444,0546
USA7871 USD3,75793,8339
Węgry207100 HUF1,68661,7206
Wielka Brytania7891 GBP6,03736,1593
MFW (SDR)8611 XDR5,13635,2401