Tabela nr 136/C/NBP/2002 z dnia 2002-07-15 obowiązująca od dnia 2002-07-16

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,32472,3717
Czechy2131 CZK0,14180,1446
Dania7921 DKK0,56040,5718
Estonia2331 EEK0,26680,2722
Japonia784100 JPY3,57563,6478
Kanada7881 CAD2,70382,7584
Norwegia7961 NOK0,56550,5769
Szwajcaria7971 CHF2,83542,8926
Szwecja7981 SEK0,45000,4590
UGW9781 EUR4,16354,2477
USA7871 USD4,14474,2285
Węgry207100 HUF1,68361,7176
W. Brytania7891 GBP6,48736,6183
MFW (SDR)8611 XDR5,60695,7201