Tabela nr 137/C/NBP/2002 z dnia 2002-07-16 obowiązująca od dnia 2002-07-17

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,29732,3437
Czechy2131 CZK0,14030,1431
Dania7921 DKK0,55720,5684
Estonia2331 EEK0,26450,2699
Japonia784100 JPY3,53623,6076
Kanada7881 CAD2,67182,7258
Norwegia7961 NOK0,56160,5730
Szwajcaria7971 CHF2,82012,8771
Szwecja7981 SEK0,44430,4533
UGW9781 EUR4,13954,2231
USA7871 USD4,09614,1789
Węgry207100 HUF1,67731,7111
W. Brytania7891 GBP6,44076,5709
MFW (SDR)8611 XDR5,51905,6304