Tabela nr 14/C/NBP/2003 z dnia 2003-01-20 obowiązująca od dnia 2003-01-21

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,23252,2777
Czechy2131 CZK0,12880,1314
Dania7921 DKK0,54200,5530
Estonia2331 EEK0,25750,2627
Japonia784100 JPY3,19653,2611
Kanada7881 CAD2,46182,5116
Norwegia7961 NOK0,55040,5616
Szwajcaria7971 CHF2,75852,8143
Szwecja7981 SEK0,43880,4476
UGW9781 EUR4,02914,1105
USA7871 USD3,77703,8534
Węgry207100 HUF1,64601,6792
Wielka Brytania7891 GBP6,06886,1914
MFW (SDR)8611 XDR5,17415,2787