Tabela nr 148/C/NBP/2002 z dnia 2002-07-31 obowiązująca od dnia 2002-08-01

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,26112,3067
Czechy2131 CZK0,13350,1361
Dania7921 DKK0,54410,5551
Estonia2331 EEK0,25910,2643
Japonia784100 JPY3,44853,5181
Kanada7881 CAD2,62002,6730
Norwegia7961 NOK0,54280,5538
Szwajcaria7971 CHF2,78172,8379
Szwecja7981 SEK0,43660,4454
UGW9781 EUR4,04214,1237
USA7871 USD4,13824,2218
Węgry207100 HUF1,64831,6817
W. Brytania7891 GBP6,44726,5774
MFW (SDR)8611 XDR5,44775,5577