Tabela nr 156/2017/BGK z dnia 2017-08-11 obowiązująca od dnia 2017-08-14

KrajSymbol walutyNazwa walutyKurs średniKurs kupnaKurs sprzedaży
Kraje byłej RWPG1011 rb. transf.0,21000,20900,2110
Albania3151 rb. clear. (Albania)0,21000,20900,2110
KRL-D3191 rb. clear. (KRL-D)0,21000,20900,2110
Pozostałe *)1 USD clear.3,64493,62673,6631

*) Obowiązuje w rozliczeniach clearingowych z Irakiem (545), Syrią (563), Tunezją (564).