Tabela nr 16/C/NBP/2003 z dnia 2003-01-22 obowiązująca od dnia 2003-01-23

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,27142,3172
Czechy2131 CZK0,13080,1334
Dania7921 DKK0,55760,5688
Estonia2331 EEK0,26500,2704
Japonia784100 JPY3,27663,3428
Kanada7881 CAD2,52802,5790
Norwegia7961 NOK0,56130,5727
Szwajcaria7971 CHF2,83612,8933
Szwecja7981 SEK0,44810,4571
UGW9781 EUR4,14634,2301
USA7871 USD3,87753,9559
Węgry207100 HUF1,66471,6983
Wielka Brytania7891 GBP6,24216,3683
MFW (SDR)8611 XDR5,31375,4211