Tabela nr 165/C/NBP/2003 z dnia 2003-08-25 obowiązująca od dnia 2003-08-26

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,58152,6337
Czechy2131 CZK0,13310,1357
Dania7921 DKK0,58100,5928
Estonia2331 EEK0,27680,2824
Japonia784100 JPY3,37853,4467
Kanada7881 CAD2,83152,8887
Norwegia7961 NOK0,52030,5309
Szwajcaria7971 CHF2,80322,8598
Szwecja7981 SEK0,46720,4766
UGW9781 EUR4,31824,4054
USA7871 USD3,96204,0420
Węgry207100 HUF1,68151,7155
Wielka Brytania7891 GBP6,23796,3639
MFW (SDR)8611 XDR5,45065,5608