Tabela nr 17/C/NBP/2003 z dnia 2003-01-23 obowiązująca od dnia 2003-01-24

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,29692,3433
Czechy2131 CZK0,13270,1353
Dania7921 DKK0,56230,5737
Estonia2331 EEK0,26820,2736
Japonia784100 JPY3,30073,3673
Kanada7881 CAD2,55402,6056
Norwegia7961 NOK0,56310,5745
Szwajcaria7971 CHF2,85822,9160
Szwecja7981 SEK0,45230,4615
UGW9781 EUR4,18264,2670
USA7871 USD3,89103,9696
Węgry207100 HUF1,67961,7136
Wielka Brytania7891 GBP6,31006,4374
MFW (SDR)8611 XDR5,34275,4507