Tabela nr 184/C/NBP/2003 z dnia 2003-09-19 obowiązująca od dnia 2003-09-22

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,63762,6908
Czechy2131 CZK0,13890,1417
Dania7921 DKK0,59750,6095
Estonia2331 EEK0,28370,2895
Japonia784100 JPY3,43253,5019
Kanada7881 CAD2,90492,9635
Norwegia7961 NOK0,54440,5554
Szwajcaria7971 CHF2,84962,9072
Szwecja7981 SEK0,49070,5007
UGW9781 EUR4,43854,5281
USA7871 USD3,92734,0067
Węgry207100 HUF1,74061,7758
Wielka Brytania7891 GBP6,39506,5242
MFW (SDR)8611 XDR5,49515,6061