Tabela nr 193/C/NBP/2003 z dnia 2003-10-02 obowiązująca od dnia 2003-10-03

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,63692,6901
Czechy2131 CZK0,14090,1437
Dania7921 DKK0,60630,6185
Estonia2331 EEK0,28800,2938
Japonia784100 JPY3,47713,5473
Kanada7881 CAD2,85502,9126
Norwegia7961 NOK0,55010,5613
Szwajcaria7971 CHF2,92122,9802
Szwecja7981 SEK0,50090,5111
UGW9781 EUR4,50374,5947
USA7871 USD3,85603,9338
Węgry207100 HUF1,77541,8112
Wielka Brytania7891 GBP6,43996,5699
MFW (SDR)8611 XDR5,50675,6179