Tabela nr 194/C/NBP/2003 z dnia 2003-10-03 obowiązująca od dnia 2003-10-06

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,63102,6842
Czechy2131 CZK0,14030,1431
Dania7921 DKK0,60350,6157
Estonia2331 EEK0,28660,2924
Japonia784100 JPY3,48413,5545
Kanada7881 CAD2,86932,9273
Norwegia7961 NOK0,54920,5602
Szwajcaria7971 CHF2,90012,9587
Szwecja7981 SEK0,49910,5091
UGW9781 EUR4,48324,5738
USA7871 USD3,85903,9370
Węgry207100 HUF1,76651,8021
Wielka Brytania7891 GBP6,42766,5574
MFW (SDR)8611 XDR5,47305,5836