Tabela nr 20/C/NBP/2003 z dnia 2003-01-28 obowiązująca od dnia 2003-01-29

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,23512,2803
Czechy2131 CZK0,13090,1335
Dania7921 DKK0,55250,5637
Estonia2331 EEK0,26280,2682
Japonia784100 JPY3,20373,2685
Kanada7881 CAD2,48992,5403
Norwegia7961 NOK0,55040,5616
Szwajcaria7971 CHF2,79922,8558
Szwecja7981 SEK0,44530,4543
UGW9781 EUR4,10964,1926
USA7871 USD3,80153,8783
Węgry207100 HUF1,69051,7247
Wielka Brytania7891 GBP6,23146,3572
MFW (SDR)8611 XDR5,21855,3239