Tabela nr 201/2012/BGK z dnia 2012-10-15 obowiązująca od dnia 2012-10-16

KrajSymbol walutyNazwa walutyKurs średniKurs kupnaKurs sprzedaży
Kraje byłej RWPG1011 rb. transf.0,21000,20900,2110
Albania3151 rb. clear. (Albania)0,21000,20900,2110
Kambodża3171 rb. clear. (Kambodża)0,21000,20900,2110
KRL-D3191 rb. clear. (KRL-D)0,21000,20900,2110
Pozostałe *)1 USD clear.3,15653,14073,1723

*) Obowiązuje w rozliczeniach clearingowych z Irakiem (545), Syrią (563), Tunezją (564).