Tabela nr 201/C/NBP/2003 z dnia 2003-10-14 obowiązująca od dnia 2003-10-15

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,64642,6998
Czechy2131 CZK0,14000,1428
Dania7921 DKK0,60580,6180
Estonia2331 EEK0,28760,2934
Japonia784100 JPY3,51973,5909
Kanada7881 CAD2,90812,9669
Norwegia7961 NOK0,54660,5576
Szwajcaria7971 CHF2,90832,9671
Szwecja7981 SEK0,50240,5126
UGW9781 EUR4,50054,5915
USA7871 USD3,86233,9403
Węgry207100 HUF1,76301,7986
Wielka Brytania7891 GBP6,41476,5443
MFW (SDR)8611 XDR5,48585,5966