Tabela nr 202/C/NBP/2003 z dnia 2003-10-15 obowiązująca od dnia 2003-10-16

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,66182,7156
Czechy2131 CZK0,14030,1431
Dania7921 DKK0,60440,6166
Estonia2331 EEK0,28710,2929
Japonia784100 JPY3,52943,6008
Kanada7881 CAD2,90832,9671
Norwegia7961 NOK0,54310,5541
Szwajcaria7971 CHF2,90282,9614
Szwecja7981 SEK0,50070,5109
UGW9781 EUR4,48954,5801
USA7871 USD3,86363,9416
Węgry207100 HUF1,75231,7877
Wielka Brytania7891 GBP6,44066,5708
MFW (SDR)8611 XDR5,50915,6203