Tabela nr 212/2016/BGK obowiązująca od dnia 2016-11-02

KrajSymbol walutyNazwa walutyKurs średniKurs kupnaKurs sprzedaży
Kraje byłej RWPG1011 rb. transf.0,21000,20900,2110
Albania3151 rb. clear. (Albania)0,21000,20900,2110
KRL-D3191 rb. clear. (KRL-D)0,21000,20900,2110
Pozostałe *)1 USD clear.3,94883,92913,9685

*) Obowiązuje w rozliczeniach clearingowych z Irakiem (545), Syrią (563), Tunezją (564).