Tabela nr 218/C/NBP/2002 z dnia 2002-11-08 obowiązująca od dnia 2002-11-12

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,19912,2435
Czechy2131 CZK0,12690,1295
Dania7921 DKK0,52880,5394
Estonia2331 EEK0,25180,2568
Japonia784100 JPY3,23363,2990
Kanada7881 CAD2,48542,5356
Norwegia7961 NOK0,53600,5468
Szwajcaria7971 CHF2,68372,7379
Szwecja7981 SEK0,43060,4394
UGW9781 EUR3,92804,0074
USA7871 USD3,88693,9655
Węgry207100 HUF1,64181,6750
Wielka Brytania7891 GBP6,16746,2920
MFW (SDR)8611 XDR5,21925,3246