Tabela nr 227/C/NBP/2002 z dnia 2002-11-22 obowiązująca od dnia 2002-11-25

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,19432,2387
Czechy2131 CZK0,12720,1298
Dania7921 DKK0,52540,5360
Estonia2331 EEK0,24930,2543
Japonia784100 JPY3,17403,2382
Kanada7881 CAD2,46262,5124
Norwegia7961 NOK0,53420,5450
Szwajcaria7971 CHF2,65182,7054
Szwecja7981 SEK0,43260,4414
UGW9781 EUR3,90183,9806
USA7871 USD3,89183,9704
Węgry207100 HUF1,64501,6782
Wielka Brytania7891 GBP6,16066,2850
MFW (SDR)8611 XDR5,17285,2774