Tabela nr 228/C/NBP/2002 z dnia 2002-11-25 obowiązująca od dnia 2002-11-26

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,19312,2375
Czechy2131 CZK0,12640,1290
Dania7921 DKK0,52360,5342
Estonia2331 EEK0,24850,2535
Japonia784100 JPY3,19463,2592
Kanada7881 CAD2,49072,5411
Norwegia7961 NOK0,53300,5438
Szwajcaria7971 CHF2,63602,6892
Szwecja7981 SEK0,43120,4400
UGW9781 EUR3,88863,9672
USA7871 USD3,92324,0024
Węgry207100 HUF1,64111,6743
Wielka Brytania7891 GBP6,13886,2628
MFW (SDR)8611 XDR5,16175,2659