Tabela nr 23/C/NBP/2003 z dnia 2003-01-31 obowiązująca od dnia 2003-02-03

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,22982,2748
Czechy2131 CZK0,13010,1327
Dania7921 DKK0,55080,5620
Estonia2331 EEK0,26250,2679
Japonia784100 JPY3,16903,2330
Kanada7881 CAD2,47462,5246
Norwegia7961 NOK0,54990,5611
Szwajcaria7971 CHF2,79122,8476
Szwecja7981 SEK0,44420,4532
UGW9781 EUR4,09614,1789
USA7871 USD3,78823,8648
Węgry207100 HUF1,67951,7135
Wielka Brytania7891 GBP6,25756,3839
MFW (SDR)8611 XDR5,23145,3370