Tabela nr 230/C/NBP/2002 z dnia 2002-11-27 obowiązująca od dnia 2002-11-28

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,19462,2390
Czechy2131 CZK0,12640,1290
Dania7921 DKK0,52650,5371
Estonia2331 EEK0,24980,2548
Japonia784100 JPY3,24653,3121
Kanada7881 CAD2,50022,5508
Norwegia7961 NOK0,53700,5478
Szwajcaria7971 CHF2,64932,7029
Szwecja7981 SEK0,43170,4405
UGW9781 EUR3,90983,9888
USA7871 USD3,94204,0216
Węgry207100 HUF1,65191,6853
Wielka Brytania7891 GBP6,10006,2232
MFW (SDR)8611 XDR5,23105,3366