Tabela nr 233/C/NBP/2003 z dnia 2003-11-28 obowiązująca od dnia 2003-12-01

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,79162,8480
Czechy2131 CZK0,14480,1478
Dania7921 DKK0,62380,6364
Estonia2331 EEK0,29660,3026
Japonia784100 JPY3,53123,6026
Kanada7881 CAD2,97993,0401
Norwegia7961 NOK0,56810,5795
Szwajcaria7971 CHF2,99703,0576
Szwecja7981 SEK0,51290,5233
UGW9781 EUR4,64044,7342
USA7871 USD3,86723,9454
Węgry207100 HUF1,75991,7955
Wielka Brytania7891 GBP6,66106,7956
MFW (SDR)8611 XDR5,64795,7619