Tabela nr 234/C/NBP/2003 z dnia 2003-12-01 obowiązująca od dnia 2003-12-02

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,78682,8430
Czechy2131 CZK0,14350,1463
Dania7921 DKK0,61820,6306
Estonia2331 EEK0,29390,2999
Japonia784100 JPY3,50333,5741
Kanada7881 CAD2,94583,0054
Norwegia7961 NOK0,56290,5743
Szwajcaria7971 CHF2,96833,0283
Szwecja7981 SEK0,50980,5202
UGW9781 EUR4,59934,6923
USA7871 USD3,83333,9107
Węgry207100 HUF1,74521,7804
Wielka Brytania7891 GBP6,60786,7412
MFW (SDR)8611 XDR5,59795,7109