Tabela nr 27/C/NBP/2003 z dnia 2003-02-06 obowiązująca od dnia 2003-02-07

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,25712,3027
Czechy2131 CZK0,13060,1332
Dania7921 DKK0,55610,5673
Estonia2331 EEK0,26420,2696
Japonia784100 JPY3,19033,2547
Kanada7881 CAD2,51132,5621
Norwegia7961 NOK0,55060,5618
Szwajcaria7971 CHF2,81952,8765
Szwecja7981 SEK0,45020,4592
UGW9781 EUR4,13384,2174
USA7871 USD3,81813,8953
Węgry207100 HUF1,68411,7181
Wielka Brytania7891 GBP6,25686,3832
MFW (SDR)8611 XDR5,23265,3384