Tabela nr 28/C/NBP/2003 z dnia 2003-02-07 obowiązująca od dnia 2003-02-10

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,25272,2983
Czechy2131 CZK0,12950,1321
Dania7921 DKK0,55360,5648
Estonia2331 EEK0,26280,2682
Japonia784100 JPY3,17743,2416
Kanada7881 CAD2,50702,5576
Norwegia7961 NOK0,55080,5620
Szwajcaria7971 CHF2,80532,8619
Szwecja7981 SEK0,44930,4583
UGW9781 EUR4,11364,1968
USA7871 USD3,81753,8947
Węgry207100 HUF1,66881,7026
Wielka Brytania7891 GBP6,21496,3405
MFW (SDR)8611 XDR5,22955,3351