Tabela nr 29/C/NBP/2003 z dnia 2003-02-10 obowiązująca od dnia 2003-02-11

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,26112,3067
Czechy2131 CZK0,12970,1323
Dania7921 DKK0,55450,5657
Estonia2331 EEK0,26330,2687
Japonia784100 JPY3,16293,2267
Kanada7881 CAD2,50612,5567
Norwegia7961 NOK0,55230,5635
Szwajcaria7971 CHF2,81022,8670
Szwecja7981 SEK0,45000,4590
UGW9781 EUR4,12114,2043
USA7871 USD3,82053,8977
Węgry207100 HUF1,67351,7073
Wielka Brytania7891 GBP6,23046,3562
MFW (SDR)8611 XDR5,23595,3417