Tabela nr 32/C/NBP/2003 z dnia 2003-02-13 obowiązująca od dnia 2003-02-14

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,26222,3080
Czechy2131 CZK0,13130,1339
Dania7921 DKK0,55490,5661
Estonia2331 EEK0,26350,2689
Japonia784100 JPY3,16073,2245
Kanada7881 CAD2,50812,5587
Norwegia7961 NOK0,54900,5600
Szwajcaria7971 CHF2,80762,8644
Szwecja7981 SEK0,45230,4615
UGW9781 EUR4,12414,2075
USA7871 USD3,82603,9032
Węgry207100 HUF1,68651,7205
Wielka Brytania7891 GBP6,19286,3180
MFW (SDR)8611 XDR5,25585,3620