Tabela nr 38/C/NBP/2003 z dnia 2003-02-21 obowiązująca od dnia 2003-02-24

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,30172,3483
Czechy2131 CZK0,13150,1341
Dania7921 DKK0,56030,5717
Estonia2331 EEK0,26610,2715
Japonia784100 JPY3,23843,3038
Kanada7881 CAD2,55352,6051
Norwegia7961 NOK0,55100,5622
Szwajcaria7971 CHF2,83672,8941
Szwecja7981 SEK0,45630,4655
UGW9781 EUR4,16354,2477
USA7871 USD3,84603,9236
Węgry207100 HUF1,68941,7236
Wielka Brytania7891 GBP6,13596,2599
MFW (SDR)8611 XDR5,30005,4070