Tabela nr 4/C/NBP/2003 z dnia 2003-01-06 obowiązująca od dnia 2003-01-07

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,17032,2141
Czechy2131 CZK0,12640,1290
Dania7921 DKK0,53300,5438
Estonia2331 EEK0,25300,2582
Japonia784100 JPY3,18063,2448
Kanada7881 CAD2,41902,4678
Norwegia7961 NOK0,54670,5577
Szwajcaria7971 CHF2,71882,7738
Szwecja7981 SEK0,43530,4441
UGW9781 EUR3,95934,0393
USA7871 USD3,78073,8571
Węgry207100 HUF1,68191,7159
Wielka Brytania7891 GBP6,09326,2162
MFW (SDR)8611 XDR5,14765,2516