Tabela nr 41/C/NBP/2004 z dnia 2004-02-26 obowiązująca od dnia 2004-02-27

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,98993,0503
Czechy2131 CZK0,14870,1517
Dania7921 DKK0,64740,6604
Estonia2331 EEK0,30830,3145
Japonia784100 JPY3,54243,6140
Kanada7881 CAD2,88222,9404
Norwegia7961 NOK0,54950,5607
Szwajcaria7971 CHF3,06403,1260
Szwecja7981 SEK0,52310,5337
UGW9781 EUR4,82384,9212
USA7871 USD3,87933,9577
Węgry207100 HUF1,87281,9106
Wielka Brytania7891 GBP7,23157,3775
MFW (SDR)8611 XDR5,71115,8265