Tabela nr 42/C/NBP/2004 z dnia 2004-02-27 obowiązująca od dnia 2004-03-01

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,98773,0481
Czechy2131 CZK0,14860,1516
Dania7921 DKK0,64840,6614
Estonia2331 EEK0,30880,3150
Japonia784100 JPY3,55893,6307
Kanada7881 CAD2,88482,9430
Norwegia7961 NOK0,55160,5628
Szwajcaria7971 CHF3,05953,1213
Szwecja7981 SEK0,52390,5345
UGW9781 EUR4,83134,9289
USA7871 USD3,88513,9635
Węgry207100 HUF1,88251,9205
Wielka Brytania7891 GBP7,20287,3484
MFW (SDR)8611 XDR5,74745,8636