Tabela nr 43/C/NBP/2003 z dnia 2003-02-28 obowiązująca od dnia 2003-03-03

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,35032,3977
Czechy2131 CZK0,13140,1340
Dania7921 DKK0,56240,5738
Estonia2331 EEK0,26780,2732
Japonia784100 JPY3,27643,3426
Kanada7881 CAD2,59362,6460
Norwegia7961 NOK0,54100,5520
Szwajcaria7971 CHF2,85572,9133
Szwecja7981 SEK0,45650,4657
UGW9781 EUR4,17794,2623
USA7871 USD3,87023,9484
Węgry207100 HUF1,71401,7486
Wielka Brytania7891 GBP6,10446,2278
MFW (SDR)8611 XDR5,30235,4095