Tabela nr 46/C/NBP/2002 z dnia 2002-03-05 obowiązująca od dnia 2002-03-06

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,14352,1869
Czechy2131 CZK0,11330,1155
Dania7921 DKK0,48080,4906
Estonia2331 EEK0,22850,2331
Japonia784100 JPY3,12323,1862
Kanada7881 CAD2,59232,6447
Norwegia7961 NOK0,46500,4744
Szwajcaria7971 CHF2,42072,4697
Szwecja7981 SEK0,39500,4030
UGW9781 EUR3,57263,6448
USA7871 USD4,11714,2003
Węgry207100 HUF1,46581,4954
W. Brytania7891 GBP5,85865,9770
MFW (SDR)8611 XDR5,13515,2389