Tabela nr 6/C/NBP/2003 z dnia 2003-01-08 obowiązująca od dnia 2003-01-09

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,18752,2317
Czechy2131 CZK0,12630,1289
Dania7921 DKK0,53370,5445
Estonia2331 EEK0,25340,2586
Japonia784100 JPY3,18083,2450
Kanada7881 CAD2,44172,4911
Norwegia7961 NOK0,54880,5598
Szwajcaria7971 CHF2,71752,7723
Szwecja7981 SEK0,43690,4457
UGW9781 EUR3,96494,0451
USA7871 USD3,81943,8966
Węgry207100 HUF1,68611,7201
Wielka Brytania7891 GBP6,10366,2270
MFW (SDR)8611 XDR5,14665,2506