Tabela nr 67/C/NBP/2004 z dnia 2004-04-02 obowiązująca od dnia 2004-04-05

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,92472,9837
Czechy2131 CZK0,14350,1463
Dania7921 DKK0,63080,6436
Estonia2331 EEK0,30020,3062
Japonia784100 JPY3,67073,7449
Kanada7881 CAD2,92192,9809
Norwegia7961 NOK0,55860,5698
Szwajcaria7971 CHF3,00493,0657
Szwecja7981 SEK0,50890,5191
UGW9781 EUR4,69734,7921
USA7871 USD3,81093,8879
Węgry207100 HUF1,88571,9237
Wielka Brytania7891 GBP7,05147,1938
MFW (SDR)8611 XDR5,66955,7841