Tabela nr 72/C/NBP/2004 z dnia 2004-04-09 obowiązująca od dnia 2004-04-13

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,95663,0164
Czechy2131 CZK0,14480,1478
Dania7921 DKK0,62940,6422
Estonia2331 EEK0,29960,3056
Japonia784100 JPY3,64243,7160
Kanada7881 CAD2,91892,9779
Norwegia7961 NOK0,55960,5710
Szwajcaria7971 CHF3,02413,0851
Szwecja7981 SEK0,51120,5216
UGW9781 EUR4,68664,7812
USA7871 USD3,87403,9522
Węgry207100 HUF1,89161,9298
Wielka Brytania7891 GBP7,09927,2426
MFW (SDR)8611 XDR5,71095,8263