Słownik przydatnych skrótów – ABC kolekcjonera

Ciekawe informacje | Zbiór informacji dla kolekcjonerów | Skróty używane w numizmatyce; używane przy opisach monet i banknotów

Ciekawe informacje | Zbiór informacji dla kolekcjonerów | Skróty używane w numizmatyce; używane przy opisach monet i banknotów

Warto też zapoznać się skrótami używanymi w numizmatyce, używane przy opisach monet i banknotów, a także skróty nazw towarzystw, organizacji i domów aukcyjnych.

A

abp arcybiskup

Ag srebro (łac. argentum)

Al aluminium (glin, łac. aluminium)

Al-Mg aluminium z magnezem (skrót w katalogach monet)

Au złoto (łac. aurum)

Av awers (można także spotkać mniej poprawną formę skrócenia w postaci: A.)

B

B brąz (skrót w katalogach monet)

B-Al brązal (skrót w katalogach monet)

bp biskup

b.r. bez roku (daty) wybicia

brakt. brakteat, brakteatowy (łac. bractea)

b.z. bez znaku mennicy

C

c.a. cena amatorska

ces. cesarz

Cu miedź (łac. cuprum)

CuNi miedzionikiel

D

den. denar

din. dinar

dol. dolar

duk. dukat

dwustr. dwustronny

E

egz. egzemplarz

F

fals. falsyfikat

FB fosforobrąz (skrót w katalogach monet)

Fe żelazo (łac. ferrum)

fen. fenig

FeNi żelazonikiel

fr. frank

fragm. fragment

G

g gram

GN Golden Nordic, zob. NG

gr grosz

gr kor. grosz koronny

guld. gulden

H

hal. halerz

hebr. hebrajski

herald. heraldycznie

hr. hrabia, hrabstwo

I

inw.numer inwentarza muzealnego

inw. pol.numer inwentarza polowego

J

jednostr. jednostronny

K

kop. kopiejka

kor. koronny

kr. król

ks. książę, księstwo

L

L lustrzana moneta

Ł

łac. łaciński

M

M mosiądz

m. miasto

men. mennica

Mg magnez (łac. magnesium)

mk marka

mkp marka polska

mon. moneta

mrgr. margrabia

N

nast. następny

NG Nordic gold, nordyckie złoto

Ni nikiel (łac. niccolum)

O

odm. odmiana

ok. około

P

Pb ołów (łac. plumbum)

pod. podobny

poł. połowa

półbrakt. półbrakteat

półgr. półgrosz

Pt platyna (łac. platinum)

R

rb rubel

rbs rubel srebrny

Rv. rewers (można także spotkać mniej poprawną formę skrócenia w postaci: R.)

S

Sn cyna (łac. stannum)

szel. szeląg

szyl. szyling

T

tal. talar

V

v. von

W

w. waga

w.n. wartość nominału

Z

złoty

złp złoty polski

Zn cynk (łac. zincum)

zw stempel zwykły

Zobacz również