Lista GTIN

Lista GTIN zawiera unikatowe, globalne numery, przydzielone przez NBP, służące do identyfikacji banknotów i monet waluty polskiej

Lista GTIN zawiera unikatowe, globalne numery, przydzielone przez NBP, służące do identyfikacji banknotów i monet waluty polskiej

Działania prowadzone przez Narodowy Bank Polski w ramach standaryzacji procesu w całym łańcuchu przemieszczania banknotów i monet obejmują m.in. wdrożenie standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych, w tym elektronicznej wymiany danych.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki (Dz. Urz. NBP. z 2020 r. poz. 28), obowiązująca od 1 stycznia 2020 r. krajowa lista GTIN zawiera unikatowe, globalne numery, przydzielone przez NBP, służące do identyfikacji banknotów i monet waluty polskiej.

W przypadku uczestnictwa w globalnym, międzynarodowym i międzybranżowym systemie GS1 oraz stosowania kodów kreskowych GS1-128, niniejsze numery GTIN należy wykorzystywać do oznaczania opakowań banknotów i monet waluty polskiej.

Lista GTIN zawiera także numery GTIN wartości kolekcjonerskich.

Do pobrania

Lista GTIN i objaśnienia

Zobacz również