Biblioteka Depozytowa Banku Światowego

Informacje o zasobach Biblioteki Depozytowej Banku Światowego przy Centralnej Bibliotece NBP

Informacje o zasobach Biblioteki Depozytowej Banku Światowego przy Centralnej Bibliotece NBP

Centralna Biblioteka NBP od 1987 roku jest Biblioteką Depozytową Banku Światowego. W Polsce funkcjonuje tylko jeszcze jedna placówka o wspomnianym statusie – Biblioteka Depozytowa Banku Światowego działająca przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kolekcja Banku Światowego liczy ponad 5 tys. woluminów. Są to monografie, czasopisma, raporty i inne dokumenty wydane przez Bank Światowy. Tematyka prac dotyczy przede wszystkim krajów rozwijających się, przeważnie w aspekcie ekonomicznym i społecznym. Wszystkie publikacje są w języku angielskim. Informacje o wydawnictwach Banku Światowego można znaleźć w katalogu Centralnej Biblioteki. Publikacje Banku Światowego wydane po 1 lipca 2009 r. dostępne są wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie The World Bank Open Knowledge Repository.

Zobacz również