Wyszukiwanie w zasobach Centralnej Biblioteki NBP

Przeszukaj wszystkie zasoby Centralnej Biblioteki  wszystkie pola tytuł autor wszystkie pola szukaj
https://www.nbp.pl/biblioteka/instrukcja-obslugi-multiwyszukiwarki.pdf

Przeszukaj wszystkie zasoby Centralnej Biblioteki  wszystkie pola tytuł autor wszystkie pola szukaj

  • Multiwyszukiwarka – jednoczesne przeszukiwanie zarówno rekordów Katalogu elektronicznego Centralnej Biblioteki NBP, jak i elektronicznych baz danych (e-zasobów) prenumerowanych przez NBP oraz wybranych baz ogólnodostępnych.
  • Katalog – przeszukiwanie wyłącznie rekordów Katalogu elektronicznego Centralnej Biblioteki NBP. Korzystanie z tej zakładki automatycznie przenosi do wyników wyszukiwania w interfejsie Katalogu.
  • E-publikacje – umożliwia uproszczone wyszukiwanie czasopism i książek elektronicznych po tytule lub identyfikatorze ISSN/ISBN oraz przeglądanie publikacji według dziedzin.