Zasady korzystania z zasobów Biblioteki

Zasady korzystania z zasobów biblioteki | Formularz udostępnienia materiału bibliotecznego | Kontakt

Zasady korzystania z zasobów biblioteki | Formularz udostępnienia materiału bibliotecznego | Kontakt

Zbiory Centralnej Biblioteki NBP są ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych osób (wymagany jest dokument ze zdjęciem). Można je przeglądać na miejscu – w czytelni.


W Bibliotece nie wykonuje się kopii kserograficznych.


Istnieje możliwość podłączenia laptopa, każde stanowisko w czytelni wyposażone jest w gniazdko elektryczne. Korzystanie z baz danych jest bezpłatne, po uprzednim zalogowaniu się przez pracownika Biblioteki.

Wypożyczeń na zewnątrz mogą dokonywać jedynie:

  • pracownicy Narodowego Banku Polskiego,
  • inne osoby na zasadach wypożyczenia międzybibliotecznego (na podstawie rewersu międzybibliotecznego wypożyczane są jednorazowo maksymalnie 2 egzemplarze o statusie udostępniany na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie).

Księgozbiór archiwalny, obejmujący publikacje wydane przed 1945 r., udostępniany jest na miejscu – w czytelni. Aby skorzystać z materiałów bibliotecznych ze zbiorów archiwalnych, należy złożyć wypełniony wniosek pn. „Prośba o udostępnienia materiałów bibliotecznych ze zbiorów archiwalnych”. Stosowny formularz znajduje się u dyżurującego bibliotekarza oraz jest do pobrania (poniżej).

Cenne materiały biblioteczne (dobra kultury NBP) są udostępniane nieodpłatnie na miejscu w czytelni w celach edukacyjnych, badawczych lub konserwatorskich. Decyzję o udostępnieniu materiału podejmuje Dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP po uzyskaniu pozytywnej opinii konserwatora dóbr kultury NBP. Chęć skorzystania z cennych materiałów bibliotecznych należy zgłosić we wniosku pn. „Prośba o udostępnienie cennego materiału bibliotecznego (dobra kultury NBP) gromadzonego w Centralnej Bibliotece NBP”, co najmniej na 7 dni roboczych przed planowaną datą udostępnienia (właściwy formularz można pobrać u dyżurującego bibliotekarza oraz po wejściu w poniższy link). Biblioteka zastrzega sobie prawo uzyskania pisemnego uzasadnienia potrzeby udostępnienia cennego materiału bibliotecznego.

Wypełnione wnioski można przesłać na adres e-mail: biblioteka@nbp.pl.

Prośba o udostępnienie archiwalnego materiału bibliotecznego

Zobacz również