Zasady korzystania z zasobów Biblioteki

Zasady korzystania z zasobów biblioteki | Formularz udostępnienia materiału bibliotecznego | Kontakt

Zasady korzystania z zasobów biblioteki | Formularz udostępnienia materiału bibliotecznego | Kontakt

Zbiory Centralnej Biblioteki NBP są ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych osób (wymagany jest dokument ze zdjęciem). Można je przeglądać na miejscu – w czytelni.


W Bibliotece nie wykonuje się kopii kserograficznych.


Istnieje możliwość podłączenia laptopa, każde stanowisko w czytelni wyposażone jest w gniazdko elektryczne. Korzystanie z baz danych jest bezpłatne, po uprzednim zalogowaniu się przez pracownika Biblioteki.

Wypożyczeń na zewnątrz mogą dokonywać jedynie:

  • pracownicy Narodowego Banku Polskiego,
  • inne osoby na zasadach wypożyczenia międzybibliotecznego (na podstawie rewersu międzybibliotecznego wypożyczane są jednorazowo maksymalnie 2 egzemplarze o statusie udostępniany na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie).

Księgozbiór archiwalny, obejmujący publikacje wydane przed 1945 r., udostępniany jest na miejscu – w czytelni. Publikacje należące do kolekcji „dobra kultury” i „cymelia” udostępniane są wyłącznie za zgodą Dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP. Stosowny formularz znajduje się u dyżurującego bibliotekarza lub jest do pobrania (poniżej). Wypełniony wniosek można przesłać na adres e-mail: biblioteka@nbp.pl.

Pobierz formularz udostępniania zasobów biblioteki NBP

Zobacz również