Nagrody III edycji

Nagroda Specjalna | Nagroda Prezesa NBP | Wysokość nagród w III edycji

Nagroda Specjalna | Nagroda Prezesa NBP | Wysokość nagród w III edycji

Spośród wszystkich szkół z tytułem „Złotej Szkoły NBP” III edycji zostaną wybrane szkoły, którym zostaną przyznane następujące nagrody:

  • 100 nagród za najlepiej wykonane wszystkie zadania edycji, w tym 50 nagród dla szkół podstawowych i 50 nagród dla szkół ponadpodstawowych.
  • za I, II, III miejsce w każdej z trzech kategorii zadań: za lekcję z ekonomią, szkolną debatę i warsztat uczniowski, w dwóch oddzielnych pulach: dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  • wyróżnienie w każdej lub wybranych kategoriach zadań.

Nagrody dla dwóch najlepszych Złotych Szkół NBP III edycji

Nagroda Specjalna dla najlepszej Złotej Szkoły NBP, która wyróżni się oryginalnością pomysłów na realizację zadań i zaangażowaniem w popularyzację wiedzy ekonomicznej związanej z tematem przewodnim edycji programu.

Nagroda Prezesa NBP dla najlepszej Złotej Szkoły NBP za innowacyjną i najbardziej inspirującą realizację zadań programu edycji.

Wysokość nagród w III edycji

W III edycji programu Złote Szkoły NBP zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości:

  • 100 nagród po 2000 zł
  • I miejsce – 10 000 zł
  • II miejsce – 8 000 zł
  • III miejsce – 6 000 zł
  • Wyróżnienie – 4 000 zł
  • Nagroda Specjalna – 15 000 zł
  • Nagroda Prezesa NBP – 15 000 zł

Lista Złotych Szkół NBP nagrodzonych za najlepiej zrealizowane zadania zostanie ogłoszona
w maju 2023 r. na nbp.pl/zloteszkoly i na platformie Złotych Szkół NBP.