Nagrody IV edycji

126 nagród i wyróżnień za najlepiej wykonane zadania edycji

126 nagród i wyróżnień za najlepiej wykonane zadania edycji

Spośród wszystkich szkół, które zdobędą w IV edycji tytuł „Złota Szkoła NBP”, nagrody otrzymają szkoły, które najlepiej wykonały zadania. NBP przyzna 126 nagród pieniężnych, wśród których znajdą się:

Nagroda Specjalna za oryginalność pomysłów na realizację zadań i zaangażowanie w popularyzację wiedzy ekonomicznej związanej z tematem edycji.

Nagroda Prezesa NBP za innowacyjną i najbardziej inspirującą realizację zadań programu.

24 nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienie za najlepszą lekcję z ekonomią, debatę szkolną i warsztat uczniowski, w oddzielnych pulach dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

100 nagród za najlepiej wykonane wszystkie zadania edycji, w podziale: 50 nagród dla szkół podstawowych i 50 nagród dla szkół ponadpodstawowych.

Wysokość nagród w IV edycji

W IV edycji programu Złote Szkoły NBP zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości:

  • 100 nagród po 2000 zł
  • I miejsce – 10 000 zł
  • II miejsce – 8 000 zł
  • III miejsce – 6 000 zł
  • Wyróżnienie – 4 000 zł
  • Nagroda Specjalna – 15 000 zł
  • Nagroda Prezesa NBP – 15 000 zł

Lista Złotych Szkół NBP nagrodzonych za najlepiej zrealizowane zadania zostanie ogłoszona
7 czerwca 2024 r. na nbp.pl/zloteszkoly i na platformie Złotych Szkół NBP.

Zobacz również