Tytuł „Złota Szkoła NBP”

Tytuł „Złota Szkoła NBP” to prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych szkół biorących udział w programie.

Tytuł „Złota Szkoła NBP” to prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych szkół biorących udział w programie.

Tytuł „Złotej Szkoły NBP” otrzymują szkoły, które zdobyły min. 25 punktów za przeprowadzone zadania. NBP ocenia i przyznaje punkty m.in. za:

  • pomysłowość i oryginalność zadań
  • metody i narzędzia edukacyjne
  • dopasowanie zadań do wieku i percepcji odbiorców
  • jakość i atrakcyjność realizacji
  • zasięg i poziom zaangażowania odbiorców i członków drużyny
  • dbałość o ciekawe formy utrwalenia wiedzy.

Potwierdzeniem uzyskania tytułu „Złota Szkoła NBP” jest certyfikat Narodowego Banku Polskiego przyznawany szkole oraz członkom drużyn.

Lista Złotych Szkół NBP zostanie ogłoszona do 31 maja 2024 r.  na nbp.pl/zloteszkoly i na platformie zloteszkoly.nbp.pl.

Zobacz również