Tytuł „Złota Szkoła NBP”

Tytuł „Złota Szkoła NBP” | Co jest oceniane | Kiedy i gdzie zostaną ogłoszone wyniki

Tytuł „Złota Szkoła NBP” | Co jest oceniane | Kiedy i gdzie zostaną ogłoszone wyniki

Tytuł „Złota Szkoła NBP” to prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych szkół biorących udział w programie. O tytuł „Złotej Szkoły NBP” ubiegają się szkoły, które otrzymały najwięcej punktów za zrealizowane zadania.

NBP ocenia:

  • pomysłowość
  • metody i narzędzia edukacyjne
  • dopasowanie zadań do wieku i percepcji odbiorców
  • jakość i atrakcyjność realizacji
  • przydatność w praktyce
  • zasięg i poziom zaangażowania odbiorców.

Na podstawie rankingu szkół, NBP określa próg punktowy, który decyduje o przyznaniu tytułu. Potwierdzeniem uzyskania tytułu „Złotej Szkoły NBP” jest certyfikat Narodowego Banku Polskiego.

Lista Złotych Szkół NBP nagrodzonych za najlepiej zrealizowane zadania zostanie ogłoszona
w maju 2023 r. na nbp.pl/zloteszkoly i na platformie Złotych Szkół NBP.