III edycja programu Złote Szkoły NBP rozstrzygnięta!

Nagroda Prezesa NBP trafiła do szkoły KOSTKA. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie. Nagrodę Specjalną otrzymała Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej. Przyznano łącznie 126 nagród i wyróżnień.

30 maja 2023 r. podczas gali zostały ogłoszone wyniki III edycji programu Złote Szkoły NBP.

Dwie najważniejsze nagrody programu: Nagrodę Prezesa NBP i Nagrodę Specjalną wręczyła zwycięzcom prof. Marta Kightley, wiceprezes NBP.

Złote Szkoły NBP to flagowy program edukacyjny Narodowego Banku Polskiego zapoczątkowany w 2021 r. Program ma charakter ogólnopolski. Jest skierowany do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej. III edycja programu przebiegała pod hasłem „Poznajemy bank centralny”.

Do III edycji zgłosiło się 406 szkół. Szkoły ubiegające się o tytuł i nagrody przeprowadziły w sumie 6337 lekcji z ekonomią, debat szkolnych i warsztatów uczniowskich na temat „Poznajemy bank centralny”, w których wzięło udział łącznie 173 530 uczestników.

W III edycji tytuł „Złotej Szkoły NBP” zdobyło 267 szkół: 129 szkół podstawowych i 138 szkół ponadpodstawowych. 161 szkół otrzymało tytuł pierwszy raz, 106 szkół sięgnęło po tytuł po raz kolejny.

Łącznie 126 szkół zdobyło nagrody za najlepiej przeprowadzone zadania programu. Przyznano:

  • 100 nagród po 2000 zł – za najlepiej wykonane wszystkie trzy zadania edycji (po 50 nagród dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych);
  • 24 nagrody za: I miejsce (10 000 zł), II miejsce (8000 zł), III miejsce (6000 zł) i po jednym wyróżnieniu (4000 zł) w trzech kategoriach zadań za najlepiej zrealizowaną lekcję z ekonomią, debatę szkolną i warsztat uczniowski, w dwóch oddzielnych pulach: dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Dwie najważniejsze nagrody III edycji – dla dwóch najlepszych szkół – zdobyły:

  • Nagrodę Prezesa NBP za najbardziej innowacyjne i inspirujące przeprowadzenie zadań III edycji programu – KOSTKA. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie;
  • Nagrodę Specjalną za oryginalność i zaangażowanie w popularyzację wiedzy ekonomicznej – Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej.

Po trzech edycjach programu w całej Polsce jest 546 „Złotych Szkół NBP” w 359 miejscowościach. W trzech edycjach programu przeprowadzono w sumie 15 000 lekcji z ekonomią, debat szkolnych, spotkań z ekspertem i warsztatów uczniowskich z udziałem 430 628 uczestników.

Zobacz również