Inne

Akademia Dostępne Finanse | Informacje podstawowe | Pliki do pobrania

Akademia Dostępne Finanse | Informacje podstawowe | Pliki do pobrania

Akademia Dostępne Finanse to inicjatywa Narodowego Banku Polskiego, której celem było zwiększenie świadomości wśród Polaków na temat korzyści i możliwości płynących z posiadania rachunku bankowego oraz aktywnego korzystania z nowoczesnych instrumentów płatniczych, takich jak karty płatnicze i bankowość elektroniczna.

Akademia była projektem realizowanym w 16 oddziałach okręgowych NBP. Zadaniem oddziałów NBP było dotarcie i nawiązanie współpracy z Ambasadorami obrotu bezgotówkowego – osobami będącymi liderami w społecznościach lokalnych, którzy swoją wiedzą, autorytetem i zaangażowaniem promowali idee projektu i wiedzę nt. obrotu bezgotówkowego w środowiskach w regionie.

Pierwszy etap projektu realizowany był w latach 2012 – 2016. W tym okresie zorganizowano spotkania inauguracyjne we wszystkich oddziałach okręgowych NBP z udziałem Ambasadorów, które rozpoczynały działania promujące obrót bezgotówkowy w poszczególnych województwach. Etap ten podsumowano na uroczystej gali ADF w dniu 17 maja 2016 roku.

Zobacz również